ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-KSN-2101

อาคารพาณิชย์

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,280,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:23:14 น.

รหัส : HO-KSN-2112

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 810,000 บาท

พื้นที่ 981 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:51 น.

รหัส : HO-KSN-2106

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:50 น.

รหัส : HO-KSN-2107

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 870,000 บาท

พื้นที่ 261 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:49 น.

รหัส : HO-KSN-2103

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,110,000 บาท

พื้นที่ 252 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:47 น.

รหัส : HO-KSN-2105

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,060,000 บาท

พื้นที่ 209 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:45 น.

รหัส : HO-KSN-2099

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 4,864,000 บาท

พื้นที่ 2259 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:44 น.

รหัส : HO-KSN-2100

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,733,000 บาท

พื้นที่ 1295 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:50:43 น.

รหัส : HO-KSN-2104

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 371 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:42:28 น.

รหัส : HO-KSN-2102

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 1,226,000 บาท

พื้นที่ 1255 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:34:28 น.

รหัส : HO-KSN-2110

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 863,550 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 10:22:01 น.

รหัส : HO-KSN-2111

บ้านเดี่ยว

, กาฬสินธุ์

ราคา 825,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 10:13:48 น.

1