ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PRI-3560

บ้านเดี่ยว

, ปราจีนบุรี

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 20:47:07 น.

รหัส : LA-PRI-5182

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 4,448,375 บาท

พื้นที่ 1873 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 20:46:59 น.

รหัส : HO-PRI-10808

บ้านเดี่ยว

, ปราจีนบุรี

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 900 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 20:27:29 น.

รหัส : LA-PRI-4014

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 10,573,200 บาท

พื้นที่ 5874 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 07:08:54 น.

รหัส : LA-PRI-4019

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 94,128,840 บาท

พื้นที่ 52294 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:12:43 น.

รหัส : LA-PRI-10435

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 10,573,200 บาท

พื้นที่ 5874 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:13:56 น.

รหัส : LA-PRI-2892

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 6,825,000 บาท

พื้นที่ 4550 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:15:43 น.

รหัส : LA-PRI-10438

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 94,128,840 บาท

พื้นที่ 52294 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:22:40 น.

รหัส : LA-PRI-8103

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 94,128,840 บาท

พื้นที่ 52294 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:01:03 น.

รหัส : LA-PRI-13029

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 10,132,650 บาท

พื้นที่ 5874 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 01:30:32 น.

รหัส : LA-PRI-11237

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 91,514,150 บาท

พื้นที่ 52294 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 23:51:00 น.

รหัส : LA-PRI-11232

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 10,132,650 บาท

พื้นที่ 5874 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 23:21:56 น.

รหัส : HO-PRI-6593

บ้านเดี่ยว

, ปราจีนบุรี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:17:37 น.

รหัส : HO-PRI-6595

บ้านเดี่ยว

, ปราจีนบุรี

ราคา 2,490,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:16:21 น.

รหัส : LA-PRI-7424

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 218 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:14:45 น.

รหัส : LA-PRI-7426

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:14:01 น.

รหัส : LA-PRI-7427

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 7500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:13:16 น.

รหัส : LA-PRI-7429

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 751 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:12:24 น.

รหัส : LA-PRI-7430

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 1607 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:11:39 น.

รหัส : LA-PRI-12231

ที่ดิน

, ปราจีนบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 1294 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 13:09:43 น.

1 2