ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LEI-10426

ที่ดิน

, เลย

ราคา 28,420,000 บาท

พื้นที่ 5440 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:05:21 น.

รหัส : TC-LEI-10131

อาคารพาณิชย์

, เลย

ราคา 5,180,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:37:55 น.

รหัส : LA-LEI-2059

ที่ดิน

, เลย

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:28 น.

รหัส : TC-LEI-12648

อาคารพาณิชย์

, เลย

ราคา 5,180,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:43:50 น.

รหัส : TC-LEI-12650

อาคารพาณิชย์

, เลย

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:43:34 น.

รหัส : LA-LEI-10646

ที่ดิน

, เลย

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 4562 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:43:25 น.

รหัส : LA-LEI-3859

ที่ดิน

, เลย

ราคา 14,320,000 บาท

พื้นที่ 2412 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:43:15 น.

รหัส : LA-LEI-5971

ที่ดิน

, เลย

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:13:39 น.

รหัส : TC-LEI-5687

อาคารพาณิชย์

, เลย

ราคา 5,180,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:13:24 น.

รหัส : LA-LEI-4659

ที่ดิน

, เลย

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:12:58 น.

รหัส : LA-LEI-6933

ที่ดิน

, เลย

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:46:04 น.

รหัส : LA-LEI-5992

ที่ดิน

, เลย

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:45:44 น.

รหัส : LA-LEI-10649

ที่ดิน

, เลย

ราคา 16,690,000 บาท

พื้นที่ 4687 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:45:26 น.

รหัส : LA-LEI-4229

ที่ดิน

, เลย

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 4562 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:27 น.

รหัส : TC-LEI-5689

อาคารพาณิชย์

, เลย

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:14 น.

รหัส : LA-LEI-6329

ที่ดิน

, เลย

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 4562 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:11 น.

รหัส : LA-LEI-1421

ที่ดิน

, เลย

ราคา 16,690,000 บาท

พื้นที่ 4687 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:23:17 น.

รหัส : LA-LEI-13019

ที่ดิน

, เลย

ราคา 35,080,500 บาท

พื้นที่ 7774 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:23:00 น.

รหัส : LA-LEI-13621

ที่ดิน

, เลย

ราคา 16,690,000 บาท

พื้นที่ 4687 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:01:16 น.

รหัส : LA-LEI-13618

ที่ดิน

, เลย

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 4562 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:01:13 น.

1 2 3 4