ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NKI-16132

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 23:22:15 น.

รหัส : LA-NKI-749

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 10:34:21 น.

รหัส : LA-NKI-3469

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:58:36 น.

รหัส : LA-NKI-4803

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:40:44 น.

รหัส : LA-NKI-6430

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:19:15 น.

รหัส : LA-NKI-8463

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 08:54:05 น.

รหัส : LA-NKI-10315

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 08:32:25 น.

รหัส : LA-NKI-12338

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 08:12:10 น.

รหัส : LA-NKI-14342

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2567 16:48:24 น.

รหัส : LA-NKI-2663

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 มิ.ย. 2567 19:31:41 น.

รหัส : LA-NKI-13043

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 5,465,000 บาท

พื้นที่ 1093 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2567 02:47:16 น.

รหัส : LA-NKI-9603

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 396 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2567 17:38:36 น.

รหัส : LA-NKI-9087

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2567 04:28:09 น.

รหัส : LA-NKI-9084

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 811 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2567 04:13:45 น.

รหัส : LA-NKI-9082

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 5318 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2567 04:00:50 น.

รหัส : LA-NKI-3770

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 210 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2567 23:16:18 น.

รหัส : TC-NKI-3765

อาคารพาณิชย์

, หนองคาย

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2567 23:11:51 น.

รหัส : LA-NKI-1134

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ค. 2567 08:39:11 น.

รหัส : LA-NKI-2698

ที่ดิน

, หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 เม.ย. 2567 06:50:42 น.

1