ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NSN-16130

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 2130 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 23:15:45 น.

รหัส : TC-NSN-16078

อาคารพาณิชย์

, นครสวรรค์

ราคา 3,499,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 16:35:29 น.

รหัส : TC-NSN-7392

อาคารพาณิชย์

, นครสวรรค์

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 15:13:40 น.

รหัส : LA-NSN-10386

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 237 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:16:22 น.

รหัส : HO-NSN-9387

บ้านเดี่ยว

, นครสวรรค์

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:46:49 น.

รหัส : HO-NSN-9400

บ้านเดี่ยว

, นครสวรรค์

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:40:39 น.

รหัส : LA-NSN-10178

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 2130 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:23:29 น.

รหัส : LA-NSN-2891

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 15,515,000 บาท

พื้นที่ 1241 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 07:08:59 น.

รหัส : LA-NSN-2793

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 20,937,500 บาท

พื้นที่ 1675 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:17 น.

รหัส : LA-NSN-2797

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 55,920,000 บาท

พื้นที่ 5592 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:15 น.

รหัส : LA-NSN-9883

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 20,937,500 บาท

พื้นที่ 1675 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:12:51 น.

รหัส : LA-NSN-9884

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 55,920,000 บาท

พื้นที่ 5592 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:15:35 น.

รหัส : LA-NSN-4935

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 20,937,500 บาท

พื้นที่ 1675 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:15:28 น.

รหัส : LA-NSN-9888

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 15,515,000 บาท

พื้นที่ 1241 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:22:44 น.

รหัส : TC-NSN-568

อาคารพาณิชย์

, นครสวรรค์

ราคา 15,999 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:01:09 น.

รหัส : LA-NSN-12128

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 20,937,500 บาท

พื้นที่ 1675 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 01:30:15 น.

รหัส : LA-NSN-12333

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 15,515,000 บาท

พื้นที่ 1241 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 22:51:40 น.

รหัส : LA-NSN-12332

ที่ดิน

, นครสวรรค์

ราคา 55,920,000 บาท

พื้นที่ 5592 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 22:51:38 น.

รหัส : TC-NSN-5864

อาคารพาณิชย์

, นครสวรรค์

ราคา 3,350,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 21:18:54 น.

รหัส : HO-NSN-7398

บ้านเดี่ยว

, นครสวรรค์

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 21:14:11 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9