ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-TAK-1951

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 3,499,999 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:39 น.

รหัส : TC-TAK-8366

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 3,499,999 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:18 น.

รหัส : TC-TAK-6365

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 3,499,999 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:15:52 น.

รหัส : LA-TAK-13345

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 9,568,500 บาท

พื้นที่ 12758 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 01:30:34 น.

รหัส : LA-TAK-11645

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 12758 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 01:14:30 น.

รหัส : TC-TAK-10963

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 3,499,999 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 00:45:16 น.

รหัส : LA-TAK-11222

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 12758 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 23:21:51 น.

รหัส : HO-TAK-13795

บ้านเดี่ยว

, ตาก

ราคา 6,590,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 15:34:45 น.

รหัส : TC-TAK-4397

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 3,499,999 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2567 10:01:29 น.

รหัส : HO-TAK-12600

บ้านเดี่ยว

, ตาก

ราคา 678,000 บาท

พื้นที่ 146 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 13:12:04 น.

รหัส : HO-TAK-12595

บ้านเดี่ยว

, ตาก

ราคา 2,330,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 13:11:58 น.

รหัส : HO-TAK-12596

บ้านเดี่ยว

, ตาก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 13:11:57 น.

รหัส : TC-TAK-12598

อาคารพาณิชย์

, ตาก

ราคา 945,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 09:49:15 น.

รหัส : LA-TAK-760

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 14400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 10:31:03 น.

รหัส : LA-TAK-1139

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 14400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 10:14:57 น.

รหัส : LA-TAK-1701

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 1340 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 10:02:24 น.

รหัส : LA-TAK-3473

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 14400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:55:33 น.

รหัส : LA-TAK-3486

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 1340 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:46:25 น.

รหัส : LA-TAK-4881

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 14400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:37:44 น.

รหัส : LA-TAK-5075

ที่ดิน

, ตาก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 1340 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 09:28:38 น.

1 2