ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKN-2638

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 7,990,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 18:15:57 น.

รหัส : HO-SKN-8163

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 5,490,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 16:56:24 น.

รหัส : HO-SKN-16062

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 16:08:32 น.

รหัส : LA-SKN-16041

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 8000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 13:28:26 น.

รหัส : LA-SKN-16038

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 4400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 13:22:23 น.

รหัส : WH-SKN-12392

โรงงาน คลังสินค้า

, สมุทรสาคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 900 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 12:56:39 น.

รหัส : WH-SKN-5892

โรงงาน คลังสินค้า

, สมุทรสาคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 12:20:24 น.

รหัส : WH-SKN-7229

โรงงาน คลังสินค้า

, สมุทรสาคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:33:46 น.

รหัส : HO-SKN-10346

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 24,999 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:28:30 น.

รหัส : LA-SKN-8729

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:21:34 น.

รหัส : TC-SKN-10171

อาคารพาณิชย์

, สมุทรสาคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:26:02 น.

รหัส : WH-SKN-10082

โรงงาน คลังสินค้า

, สมุทรสาคร

ราคา 79,000 บาท

พื้นที่ 840 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 09:00:52 น.

รหัส : LA-SKN-5072

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 129 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:13 น.

รหัส : LA-SKN-2897

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 129 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:43:57 น.

รหัส : HO-SKN-10190

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 24,999 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:54:54 น.

รหัส : HO-SKN-10192

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 24,998 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:46:25 น.

รหัส : TC-SKN-13864

อาคารพาณิชย์

, สมุทรสาคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 108 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:44 น.

รหัส : LA-SKN-9901

ที่ดิน

, สมุทรสาคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 129 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:12 น.

รหัส : HO-SKN-10257

บ้านเดี่ยว

, สมุทรสาคร

ราคา 24,999 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:39:07 น.

รหัส : TC-SKN-6343

อาคารพาณิชย์

, สมุทรสาคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 108 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:23:16 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10