ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-PBI-8760

โรงงาน คลังสินค้า

, เพชรบุรี

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 22:29:06 น.

รหัส : LA-PBI-8721

ที่ดิน

, เพชรบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1543 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 11:26:57 น.

รหัส : HO-PBI-16000

บ้านเดี่ยว

, เพชรบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:42:47 น.

รหัส : CO-PBI-3036

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 07:08:50 น.

รหัส : CO-PBI-3375

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:49:49 น.

รหัส : LA-PBI-4005

ที่ดิน

, เพชรบุรี

ราคา 50,082,450 บาท

พื้นที่ 33388 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:49:45 น.

รหัส : CO-PBI-7460

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:31 น.

รหัส : TC-PBI-13400

อาคารพาณิชย์

, เพชรบุรี

ราคา 11,998 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:03:23 น.

รหัส : TC-PBI-13401

อาคารพาณิชย์

, เพชรบุรี

ราคา 11,999 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:55:14 น.

รหัส : LA-PBI-4009

ที่ดิน

, เพชรบุรี

ราคา 46,000,000 บาท

พื้นที่ 27679 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:13:51 น.

รหัส : CO-PBI-5998

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:45:50 น.

รหัส : CO-PBI-5977

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:45:38 น.

รหัส : CO-PBI-7462

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:15:31 น.

รหัส : CO-PBI-5979

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:30 น.

รหัส : LA-PBI-5076

ที่ดิน

, เพชรบุรี

ราคา 32,862,000 บาท

พื้นที่ 5676 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:47:03 น.

รหัส : CO-PBI-13889

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 2,466,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 03:01:31 น.

รหัส : TC-PBI-13380

อาคารพาณิชย์

, เพชรบุรี

ราคา 11,999 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:41:51 น.

รหัส : TC-PBI-13381

อาคารพาณิชย์

, เพชรบุรี

ราคา 11,998 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:41:43 น.

รหัส : LA-PBI-13026

ที่ดิน

, เพชรบุรี

ราคา 50,082,450 บาท

พื้นที่ 33388 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:20:26 น.

รหัส : CO-PBI-12638

คอนโดมิเนียม

, เพชรบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:20:23 น.

1 2 3 4 5