ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NRT-12637

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2567 02:04:12 น.

รหัส : LA-NRT-10118

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 254 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 10:14:32 น.

รหัส : LA-NRT-639

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:49:50 น.

รหัส : LA-NRT-5335

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:33 น.

รหัส : LA-NRT-5337

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:32 น.

รหัส : LA-NRT-611

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 61,283,750 บาท

พื้นที่ 4902 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:26 น.

รหัส : LA-NRT-1068

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:33:15 น.

รหัส : LA-NRT-3262

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:12 น.

รหัส : LA-NRT-3333

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:11 น.

รหัส : LA-NRT-3257

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:13:10 น.

รหัส : LA-NRT-10404

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 159 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 06:12:41 น.

รหัส : LA-NRT-4175

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 13,387,500 บาท

พื้นที่ 357 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:13:17 น.

รหัส : LA-NRT-5332

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 254 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 05:12:50 น.

รหัส : LA-NRT-3254

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 254 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:45:20 น.

รหัส : LA-NRT-6941

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 04:16:11 น.

รหัส : LA-NRT-4785

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:40:16 น.

รหัส : LA-NRT-1283

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 13,387,500 บาท

พื้นที่ 357 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:40:13 น.

รหัส : LA-NRT-15310

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:20:14 น.

รหัส : LA-NRT-15307

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:20:14 น.

รหัส : LA-NRT-15305

ที่ดิน

, นครศรีธรรมราช

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2567 02:20:13 น.

1 2 3