ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-5255

ที่ดิน

, ชัยนาท

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 255 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:39:29 น.

รหัส : TH-CNT-4463

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

, ชัยนาท

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:31:30 น.

รหัส : TH-CNT-4461

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

, ชัยนาท

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:31:28 น.

รหัส : HO-CNT-5273

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:31:24 น.

รหัส : TC-CNT-5258

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:31:19 น.

รหัส : TC-CNT-5257

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:31:18 น.

รหัส : HO-CNT-4465

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 186 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:22 น.

รหัส : HO-CNT-5285

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 139 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:16 น.

รหัส : HO-CNT-5288

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:16 น.

รหัส : TH-CNT-5279

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

, ชัยนาท

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:15 น.

รหัส : TC-CNT-5282

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:14 น.

รหัส : HO-CNT-5276

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 860,000 บาท

พื้นที่ 290 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:13 น.

รหัส : TC-CNT-5266

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:12 น.

รหัส : HO-CNT-5261

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:10 น.

รหัส : TC-CNT-5268

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:09 น.

รหัส : TC-CNT-5259

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 12:15:08 น.

รหัส : HO-CNT-4459

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:59:06 น.

รหัส : HO-CNT-4460

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:59:04 น.

รหัส : HO-CNT-4458

บ้านเดี่ยว

, ชัยนาท

ราคา 840,000 บาท

พื้นที่ 103 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:59:02 น.

รหัส : TC-CNT-5270

อาคารพาณิชย์

, ชัยนาท

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2567 11:58:57 น.

1 2